Reels

 
 

 

 • GEEN STRUIKE OF PLANTE MAG VAN DIE OORD VERWYDER WORD NIE.

 • GEEN HOUT MAG GENEEM WORD UIT BOSSE

 • ALLE GEELVIS MOET ONMIDDELIK TERUGGEPLAAS WORD

 • GEEN MUSIEK WORD UIT VOERTUIE GESPEEL NIE

 • GEEN HARDE MUSKIEK NA 23:00 UUR

 • SPREI LIGTE (SPOT LIGHTS) LOK GOGGAS/MUSKIETE EN WORD NIE TOEGELAAT NIE.

 • SWEMBADWATER KOM VAN BOORGATE EN IS BAIE MIN DAAROM KAN ONS NIE TOELAAT DAT WATERBOMME GEMAAK WORD NIE.

 • WINDBUKSE OF REKKERS WORD NIE TOEGELAAT NIE.

 • VOELTJIES MAG NIE GEBRUIK WORD VIR AAS NIE.

 • KLEIN VISSIES SE KOPPE MAG NIE GEBRUIK WORD VIR AAS NIE.

 • MENSE WAT BESOEKERS BRING MOET EERS BY DIE KANTOOR RAPPORTEER.

 

HIERDIE OORD WORD BESKERM DEUR MIDDEL VAN CCTV KAMERAS.

 

Hou die volgende in gedagte: “Vandag is die eerste dag van die res van jou lewe”

(Laat dit ook geld vir die visse en die natuur)

 
     
 

Designed by Charl Langhout